Disclaimer

Agrico besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen..

Agrico, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. U zult altijd de informatie moeten verifiëren voordat deze wordt gebruikt door contact op te nemen met het kantoor van Agrico of de aan haar gelieerde ondernemingen. De informatie op deze website, zowel als het afdrukken van onderdelen, dient alleen voor persoonlijk gebruik, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen met Agrico. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrico, verboden.

Kennisnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Agrico en de aan haar gelieerde bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

 

Privacy- en cookiebeleid Coöperatie Agrico U.A.

Coöperatie Agrico U.A. vindt uw privacy belangrijk, daarom informeren wij u graag over hoe wij bij Coöperatie Agrico U.A. omgaan met persoonsgegevens en cookies.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten die worden gedownload naar uw computer of mobiele apparaat zodra u een website bezoekt. Cookies worden bij ieder volgend bezoek teruggestuurd naar de website waar ze vandaan kwamen, of naar een andere website die deze cookies herkent. Cookies zijn handig, omdat een website daardoor het apparaat van de gebruiker kan herkennen.

Coöperatie Agrico U.A. maakt gebruik van zowel functionele cookies als analytische cookies. Het cookiegebruik is conform de cookieregeling zoals vastgelegd in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2015). Hierbij geven wij u meer informatie over het cookiegebruik.

Functionele cookies

Coöperatie Agrico U.A. gebruikt cookies om het land van waaruit een sitebezoeker opereert vast te leggen. Deze zijn nodig omdat Coöperatie Agrico U.A. enerzijds de bezoeker in de juiste taal wil benaderen (Nederlands, Engels of Frans) en anderzijds om het e-mailadres en telefoonnummers in de contactformulieren juist te kunnen presenteren. Voor het gebruik van dergelijke cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website. U heeft hier als bezoeker geen hinder van en het heeft geen implicaties voor uw privacy.

Analytische cookies

Voor analytische doeleinden maakt Coöperatie Agrico U.A. gebruik van Google Analytics. Een vijftal cookies zijn noodzakelijk voor het rapporteren van websitegebruik aan Google Analytics. Het gaat hierbij om cookies met namen die beginnen met : __utm.

Meer informatie over deze cookies is te vinden op deze website.

Coöperatie Agrico U.A. maakt gebruik van analytische cookies om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt. Deze informatie is voor ons belangrijk omdat we hiermee de kwaliteit van de website kunnen blijven verbeteren.

Voor het gebruik van analytische cookies hoeft slechts toestemming te worden gevraagd indien dit gebruik meer dan geringe gevolgen heeft voor de privacy van de gebruiker. Omdat Coöperatie Agrico U.A. de handleiding van het College Bescherming Persoonsgegevens heeft toegepast, zijn er geen nadelige privacy-gevolgen voor u als gebruiker en is uw toestemming voor dit gebruik wettelijk niet noodzakelijk.

Verwijderen van cookies

Zoals hierboven is omschreven heeft het cookiegebruik van Coöperatie Agrico U.A. niet of nauwelijks gevolgen voor uw privacy. Als u desalniettemin bestaande cookies van uw apparaat wilt verwijderen, kunt u dit doen via de browseropties van de door u gebruikte browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox of Chrome). Als u wilt voorkomen dat er in het vervolg weer cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw browserinstellingen hierop aanpassen.

Als u uw browserinstellingen of -opties bekijkt, kunt u de cookies van Coöperatie Agrico U.A. herkennen aan de naam “. Coöperatie Agrico U.A.”. Het verwijderen van cookies kan consequenties hebben voor het gebruik en de prestaties van onze website.