Innovatieve projecten

Als grote internationale aardappelcoöperatie initieert en participeert Agrico in verschillende innovatieve projecten. Hieronder een overzicht van een aantal van deze projecten, met een eventuele link naar de website voor meer informatie.

Onderzoek naar gebruiksaspecten van de aardappel

EU-SOL is één van de projecten waarin Agrico participeert. Het door de EU gefinancierde project richt zich op de gebruiksaspecten van de aardappel en de tomaat.
Het doel van het EU-SOL-project is het ontwikkelen van hoge kwaliteit tomaat- en aardappelrassen. Het project streeft ernaar de eigenschappen te verbeteren die belangrijk zijn voor consumenten, verwerkers en producenten. Het project is vooral gericht op het in kaart brengen, isoleren en karakteriseren van genen die ten grondslag liggen aan belangrijke kenmerken, zoals:

  • gezondheid
  • voedingswaarde
  • smaak
  • geur
  • houdbaarheid
  • zetmeel samenstelling
  • opbrengst
  • plantstructuur

Genoomonderzoek naar aspecten en resistenties in de aardappel

Een ander project waar Agrico in participeert is het Center for Biosystems Genomics, een tijdelijk Nederlands samenwerkingsverband tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. De vereniging doet onder andere genoomonderzoek naar aspecten van resistentie in de aardappel en de tomaat.

NemaDecide: aardappelteelt met toekomst

Een ander voorbeeld van een innovatief project waarin Agrico participeert is het programma NemaDecide. NemaDecide is een aaltjesadviessysteem voor alle aardappeltelers. Het programma ondersteunt de teler bij de beheersing van het aardappelcysteaaltje, het wortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje. Het praktische programma vertaalt een bemonsteringsuitslag in een perceelsbesmetting. De invloed van bouwplankeuzes en bestrijdingsmaatregelen op de aaltjesontwikkeling en de gewasschade worden op een aansprekende wijze in beeld gebracht. Bekijk hier de website van NemaDecide.

Mama Chunu; Oerlekker en Oergezond

De Inca’s in Peru hebben ooit de aardappel als eetbare knol ontdekt. Feitelijk stammen alle aardappelen af van één wilde plantensoort uit Zuid-Peru. Vandaag de dag kennen we door het natuurlijk kruisen van verschillende rassen, vele soorten en smaken aardappelen. Waaronder de aardappelen van Mama Chunu, die van nature bijzondere voedingseigenschappen bezitten. Lees meer over de oerlekkere en oergezonde aardappelen van Mama Chunu.

Contact - Agrico

Agrico
Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
+31(0)527-639 911
info@agrico.nl