Basisveredeling

Om steeds weer nieuwe rassen met verbeterde eigenschappen te krijgen, is het belangrijk voordurend de genetische basis van de collectie ouderplanten te verrijken. Deze ouderplanten worden gebruikt bij de rasveredeling. We noemen het in stand houden van de collectie ouderplanten basisveredeling. We krijgen met deze vorm van veredeling planten met nieuwe eigenschappen (die we ouders noemen), waar we weer mee kunnen kruisen. Deze ouders zelf zijn nog niet geschikt als nieuw ras, maar bij de laatste kruising met een goede aardappelplant hebben we bij hun nakomelingen hoge verwachtingen.

De bron voor nieuwe eigenschappen, zoals resistenties tegen schimmel- en bodemziekten en geschiktheid voor verwerking, zoeken we bij primitieve aardappelrassen of wilde aardappelsoorten uit landen in Midden- en Zuid-Amerika. Bij het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen is een grote collectie van deze aardappelrassen aanwezig, die op verzoek aan bedrijven zoals Agrico Research ter beschikking worden gesteld.

Jaarlijks starten we in de basisveredeling met 35.000 planten op het veld. Na vier jaar van selectie zijn twintig zaailingen geschikt om als kruisingsouder te gaan dienen bij de rasveredeling.

De faciliteiten van Agrico Research

Agrico Research beschikt over 2.000 m2 kassen voor kruisingen en de teelt van een eerste generatie planten uit zaden. Er is een laboratorium om frites-, chips- en kookkwaliteit van aardappelen te bepalen en planten te testen op ziekteresistenties. Via DNA-merker technologie kunnen we bovendien meer informatie over de genetische eigenschappen van een aardappelras verkrijgen.
Op 96 hectare landbouwgrond bij Agrico Research wordt jaarlijks ongeveer 16 hectare proefveld aangelegd. In de rest van Nederland liggen nog eens 7 hectare aan proefvelden. Eveneens beschikken we over proefvelden in het buitenland om nieuwe rassen onder alle voorkomende omstandigheden te kunnen beproeven.

Samenwerking

Agrico Research werkt met andere bedrijven en personen samen op het gebied van rasveredeling, basisverdeling en toegepast onderzoek. Aardappelveredeling is in Nederland van oudsher een activiteit die door aangesloten, individuele kwekers wordt uitgevoerd. Dit zijn liefhebbers van het gewas aardappel die, veelal als pootgoedteler, een deel van de rasveredeling ter hand nemen. Naast deze particuliere kwekers zijn er in de loop der jaren ook professionele kweekbedrijven ontstaan die in samenwerking met Agrico Research de rasveredeling uitvoeren.

Agrico Research werkt samen met 35 aangesloten kwekers en zes professionele veredelingsbedrijven in Nederland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Oostenrijk. Aangesloten kwekers maken soms zelf kruisingen, produceren zelf een eerste generatie zaailingen in de kas of betrekken zaden en zaailingen van Agrico Research. Vervolgens selecteren zij de zaailingen op het eigen proefveld gedurende drie jaar. Vanaf het vierde tot en met het negende jaar vindt gezamenlijke beproeving van zaailingen bij Agrico Research plaats. De rassen die voortkomen uit een kweekprogramma van één van de aangesloten kwekers worden door Agrico geregistreerd als nieuw ras en in productie genomen.
Agrico Research participeert eveneens in diverse onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden. Kijk voor enkele voorbeelden eens op de pagina projecten.

U vindt hier de contactgegevens van Agrico Research.

Contact

Agrico Research
Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Burchtweg 17, 8314 PP Bant
+31(0)527-656 170
+31(0)527-656 190
research@agrico.nl