Agrico ziet afzet in tonnen pootgoed groeien

13 maanden geleden. 

Emmeloord, 30 april 2018 – Aardappelcoöperatie Agrico maakte afgelopen week aan haar leden een gemiddelde indicatieprijs van € 26,00 per 100 kg bekend voor pootgoed van oogst 2017. De prijs betreft alle maten en klassen en is hoger dan aan het begin van het seizoen werd verwacht.

Voor oogst 2017 was het areaal van de pootgoedpool van Agrico 13.050 hectare. Dit betekende een uitbreiding met 3% ten opzichte van oogst 2016. De gerealiseerde kilogramopbrengst per hectare was met ongeveer 39,5 ton per hectare weliswaar hoger dan in oogst 2016, maar het percentage grof pootgoed daarin was opvallend hoog. Per saldo was de te verkopen hoeveelheid in de pootgoedmaat vrijwel gelijk aan oogst 2016.

Aan het begin van het seizoen, bij de overgang van de oude naar de nieuwe oogst, werd duidelijk dat het aanbod van consumptieaardappelen binnen de Europese Unie de vraag ruim overtrof met een laag prijsniveau als gevolg. Dit had effect op de afzet van pootgoed in deze regio. Daarnaast zorgden de natte oogstomstandigheden voor een enorme uitdaging om het pootgoed voor de vroege bestemmingen op tijd te kunnen verschepen. Uiteindelijk kon al het gevraagde pootgoed geleverd worden.

De grote uitzondering in Noordwest-Europa was de vraag naar pootgoed vanuit de fritesindustrie. Deze sector breidt steeds verder uit en het aandeel van Agrico daarin is fors. Vraag en aanbod in de markten overzee waren goed in balans. Ondanks de moeilijke politieke en financiële situatie werd een grotere hoeveelheid in deze markt afgezet dan in oogst 2016.

De Europese consumptiemarkt was vanaf het begin zeer matig. Dit zorgde voor een moeizame afzet van dat deel van de pootgoedoogst dat als consumptie afgezet moest worden. Agrico presenteert een 28/op prijs en daarmee maakt ook dit deel van de oogst onderdeel uit van de uitbetalingsprijs.

Uiteindelijk heeft Agrico haar marktaandeel op alle markten kunnen uitbreiden.

De indicatieprijs van € 26,00 per 100 kg geldt voor alle afgeleverde tonnen en betreft klasse S tot en met A inclusief de gemiddelde premie, los, af boerderij, in de herfst geleverd en exclusief alle vergoedingen en btw. De genoemde prijs is inclusief kwekerslicentie. Voor monopolierassen zal gemiddeld € 1,85 per 100 kg aan licentie worden ingehouden.

Algemeen directeur Jan van Hoogen kijkt tevreden terug op het verkoopseizoen: “Na een aarzelend begin van het seizoen zijn we er in geslaagd om alle markten goed te bedienen. Hierdoor kunnen we onze pootgoedtelers nu een mooie indicatieprijs presenteren.”

Tijdens de productgroepvergaderingen in juni en juli zal Agrico de definitieve uitbetalingsprijzen bekendmaken en toelichten aan haar leden.

 

 

Contact

Agrico
Communicatie

Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
+31 (0)527-639923  
communicatie@agrico.nl