Agrico investeert in duurzame bedrijfsvoering

15 maanden geleden. 

Emmeloord, 12 april 2019 Afgelopen weken is het Agrico Quality Center voorzien van 520 zonnepanelen die eind april in gebruik worden genomen. Met een verwachte productieopbrengst van 150.000 kWh per jaar wordt het onlangs geopende kwaliteitscentrum energieneutraal wat betreft elektriciteit.

Agrico investeert niet alleen in het Quality Center als het gaat om duurzaamheid. Agrico Research, het kweekbedrijf van Agrico, is in juni 2018 al voorzien van 384 zonnepanelen. Deze aangelegde panelen wekken zo’n 100.000 kWh per jaar op en zorgen ervoor dat de inkoop van elektriciteit met circa 25% kan worden gereduceerd. Ook zijn er concrete plannen om het hoofdkantoor in Emmeloord te voorzien van 170 zonnepanelen die naar verwachting 50.000 kWh per jaar opleveren. Mogelijk worden deze panelen op termijn verbonden met de zonnepanelen van het Quality Center, zodat de opgewekte zonne-energie van beide kantoren met elkaar kan worden uitgewisseld.

Agrico wil op duurzame wijze groei realiseren en heeft dit verweven in haar strategische doelen. In dit kader heeft de coöperatie al haar Nederlandse vestigingen laten auditen op het verbruik van energie. Naast de zonnepanelen zijn er meer energiebesparende maatregelen getroffen. Voorbeelden hiervan zijn het vergroenen van het wagenpark, ledverlichting aanbrengen in de kantoren en een warmteterugwinningsinstallatie in het Quality Center en Agrico Research.Contact

Agrico
Communicatie

Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
+31 (0)527-639923  
communicatie@agrico.nl