Bijzondere pootgoedprijs Agrico na bijzonder groeiseizoen

14 maanden geleden. 

Emmeloord, 29 april 2019 – Aardappelcoöperatie Agrico maakte afgelopen week aan haar leden een gemiddelde indicatieprijs van € 38,00 per 100 kg bekend voor pootgoed van oogst 2018. De prijs betreft alle maten en klassen en is hoger dan ooit.

Hoewel het areaal pootgoed van Agrico opnieuw met 3% is gestegen, was als gevolg van de enorme droogte het aanbod in tonnen aanmerkelijk lager. Uiteindelijk komt de gemiddelde opbrengst uit op 35 ton per hectare. Dit is een daling van ruim 11% ten opzichte van oogst 2017. Opvallend was het relatief hoge percentage bovenmaat. Agrico-leden hebben hierbij kunnen profiteren van de hoge prijzen voor consumptieaardappelen.

Het seizoen is vanaf de start zeer uitdagend geweest. Als gevolg van de tekortsituatie was het prijsniveau voor de overzee-markt zeer hoog. Mede door de steeds strenger wordende kwaliteitseisen in combinatie met de grote vraag naar klasse E, was het een puzzel om het juiste product naar de juiste bestemming te verladen.

De afzet naar de Europese versmarkt verliep zeer voorspoedig. De hoge prijzen voor consumptieaardappelen zorgden voor een goede vraag naar pootgoed. Een groot deel van de afzet naar de fritesindustrie is gebaseerd op meerjarige contracten, waardoor de prijsstijging in deze markt beperkt bleef. In het algemeen kon niet worden voldaan aan de vraag naar product in de pootgoedmaat. Door het beperkte aanbod in deze maat namen veel van onze afnemers, waaronder de fritesindustrie, ook bovenmaat als pootgoed af.

Agrico presenteert een 28/+ prijs en daarmee een prijs die geldt voor alle afgeleverde tonnen. Op basis van de huidige inschatting komt de gemiddelde uitbetalingsprijs voor oogst 2018 over alle geleverde pootaardappelen inclusief de bovenmaat uit op € 38,00 per 100 kg. Deze prijs betreft klasse S tot en met A inclusief de gemiddelde premie, los, af boerderij, herfstlevering en exclusief alle vergoedingen en btw. De genoemde prijs is inclusief kwekerslicentie. Voor monopolierassen zal gemiddeld ongeveer € 2,00 per 100 kg aan licentie worden ingehouden.

In juli zal Agrico de definitieve uitbetalingsprijzen bekendmaken. Hierin wordt ook de prijs in de pootgoedmaat meegenomen.

Contact

Agrico
Communicatie

Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
+31 (0)527-639923  
communicatie@agrico.nl