Sponsoring

Jaarlijks ontvangt Agrico diverse sponsorverzoeken en verzoeken om pootaardappelen te doneren voor een goed doel in binnen- en buitenland. Deze aanvragen ontvangen we van zowel externe instanties als van eigen telers. Het hoofddoel van Agrico is om zoveel mogelijk (poot)aardappelen van aangesloten telers tegen een zo goed mogelijke prijs te vermarkten. Echter vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen we periodiek ook kleine hoeveelheden geld en aardappelen beschikbaar voor goede initiatieven. Om lijn aan te brengen in deze sponsoring is besloten om jaarlijks een maximum bedrag en aantal kilo aardappelen beschikbaar te stellen aan goede initiatieven.

Lokaal betrokken

Aangezien Agrico gevestigd is in de Noordoostpolder, vinden we het belangrijk ook lokaal onze bijdrage te leveren. Vandaar dat Agrico StEP Noordoostpolder sponsort. Een stichting die het jaarrond activiteiten organiseert in de Noordoostpolder. Onze internationale betrokkenheid zetten wij kracht bij door een samenwerking met Agriterra en het aardappelproject in o.a. Kenia.

Voorwaarden sponsoring

We zijn trots op het feit dat vele bedrijven en personen Agrico weten te vinden als het gaat om sponsoring. Om richting te geven aan welke aanvragen wij in behandeling nemen, hebben wij een sponsorbeleid met duidelijke criteria opgesteld. Als Coöperatie kennen wij een terughoudend sponsorbeleid. Als wij een sponsoraanvraag in overweging nemen, dient het in ieder geval een aardappelgerelateerde activiteit te zijn, dan wel een activiteit waarbij de aardappel als product wordt gepromoot.

Aanvraag sponsoring

Heeft u een sponsorverzoek voor een gerichte aardappelactiviteit? Vul dan hier het aanvraagformulier in. Na ontvangst van de aanvraag beoordelen wij of het verzoek past binnen de doelen van Agrico en ons budget. U ontvangt uiterlijk binnen drie weken een reactie op uw aanvraag.

Aanvraag sponsoring (poot)aardappelen

Heeft u een goed doel waarvoor u een aanvraag voor (poot)aardappelen wilt doen? Vul dan hier het bijbehorende sponsorformulier in. Wij ontvangen alle aanvragen voor het huidige seizoen graag uiterlijk in de tweede week van januari. Na ontvangst van deze aanvragen kunnen wij bekijken of het past binnen de beschikbaar gestelde hoeveelheid. U ontvangt dan begin februari onze reactie.